VisionPark Bratislava a Senec

prekračuje­me prah industriál­neho ste­reotypu

Vízia je prvým krokom k lepšej budúcnosti.

Projekt VisionPark v sebe spája koncept ekológie, udržateľnosti, ale hlavne zdravej a „zelenej“ budúcnosti. Logistické parky sú zväčša tŕňom v oku miestnej komunity, pretože esteticky nekorešpondujú s okolím. VisionPark chce prekročiť prah industriálneho stereotypu a vstúpiť do éry zelených logistických parkov, ktoré neslúžia len investorom, ale pomáhajú plniť ciele zákazníkov a zamestnancov.

Vízia VisionParku je jasná.
Vytvoriť prosperujúcu komunitu pod jednou strechou, ktorá svojou aktivitou zveľaďuje okolie a životné prostredie, pretože bez neho je každá vízia márna. Zároveň byť inšpiráciou na rekonštrukcie okolitých parkov, ktoré dnes vykazujú značné štádium opotrebovanosti a zastaranosti.

vďaka udržateľ­nosti sa nám lepšie dýcha

Zdravá budúcnosť planéty, biznisu, ale aj spoločnosti spočíva v udržateľnosti.

Ľahko je veci zbúrať, ale udržať ich pri živote, to dokážu len tí najlepší. Moderné budovy sa stavajú na veľmi krátky časový horizont. V súčasnosti len 5-10 % stavebných objektov spĺňa štandard trvalej udržateľnosti.

Logistický park je vo svojej podstate jednoduchá priemyselná stavba. Modernými metódami sa však dá stále vylepšovať tak, aby sa zákazníci cítili ako v novom. Pre VisionPark je dôležitá spokojnosť klientov. Nezabúda však ani na udržateľnosť životného prostredia, vďaka ktorej sa nám lepšie dýcha a žije.

ekologický koncept je pre nás samozrej­mosťou

Ekologický koncept stavebných projektov by mal byť dnes už samozrejmosťou.

Cieľom VisionParku je nielen samotná realizácia ekologických projektov, ale aj osveta o problematike životného prostredia. Slnko neposkytuje potrebnú energiu len živým tvorom, ale napríklad aj veľkému priemyselnému organizmu ako je logistický park. Stačí vedieť ako na to a mať k dispozícii potrebné technológie.

Vo VisionParku sa získava slnečná energia zo slnečných kolektorov a využíva sa spätne v aktuálnom čase spotreby. Rovnako sa zužitkuje aj dažďová voda. Chceme využiť aj vietor, ktorý dopomôže k energetickej sebestačnosti. Vhodnou kombináciou týchto technológií sa uhlíková stopa v parku bude blížiť k 0.

Logistické parky už nemusia byť len vizuálnym smogom.

Jedinečnosť VisionParku spočíva vo vytváraní zdravého podnikateľského prostredia s ekologickým rozmerom. Spájame pokrokové technológie so zelenou víziou a spoločne s našimi klientmi meníme stereotyp sivého industriálneho prostredia.

  • Výborná pozícia v rámci mesta
  • Delenie nájmov na menšie celky
  • Skúsený investor v oblasti výstavby a správy nehnuteľností
  • Pokrokové technológie
  • Nízke prevádzkové náklady
  • Novostavba, všetko šité na mieru pre klienta
  • Učíme sa spolu s vami, vylepšíme to, čo je technicky možné
VisionPark BA

lokalita:
Bratislava Žabí Majer

flexibilné priestory:
od 817 m2 do 8000 m2

počet skladových hál:
3 – A / B / C
C: dostavba 2030

Projekt bol dokončený 9/2023

VisionPark BA ponúka svojim klientom na mieru šité priestory s rozmermi 16 545 m2. Priestory sú rozmiestnené v troch skladových halách spoločne s príslušnou administratívou.

Areál využíva na prevádzku zelenú energiu.

VisionPark SC

lokalita:
Priemyselná zóna Senec Juh

flexibilné priestory:
od 1281 m2 do 1587 m2

počet skladových hál:
1 – A

Predpokladaný termín dokončenia projektu 2024

VisionPark SC ponúka svojim klientom na mieru šité priestory s rozmermi
5 150 m2 aktuálne v jednej skladovej hale. Výhľadovo sa areál bude naďalej rozširovať.

Areál využíva na prevádzku prioritne zelenú energiu.