Investorom projektu VisionPark je developersko-investičná spoločnosť D O A S a.s.

DOAS

D O A S a.s. má tradíciu na trhu s nehnuteľnosťami od roku 1994. Venuje sa investovaniu, výstavbe a správe vlastných bytových komplexov, administratívnych budov, priemyselných areálov a mnohým ďalším projektom. Vždy s prihliadnutím na atraktívnu lokalitu s pridanou hodnotou pre klienta. Spoločnosť D O A S. a.s. hľadí do budúcnosti. Každý projekt, pod ktorý sa táto developerská spoločnosť podpíše, má dušu sebavedomej investície a udržateľnosti.

1. Čo ponúka VisionPark svojim zákazníkom?
VisionPark sa na zákazníkov pripravil. Široké spektrum klientov si vyžaduje individuálny prístup. Našim cieľom je plniť sny a realizovať vízie klientov. Keď budú prví v priestore, dostanú množstvo benefitov šitých na mieru.

2. VisionPark nie je tradičný logistický park, v čom spočíva jeho výnimočnosť?
Výnimočnosť ako ju vnímame my investori je v príprave a možnej nadstavbe technológií, môžeme ich nazvať zelené, prípadne s nulovou uhlíkovou stopou. Technológie dokážu vyrobiť energiu, ktorú potrebuje samotný park na prevádzku, znížia závislosť od externých dodávateľov a park bude sebestačný. Legislatívny problém je, čo s prebytkovou energiou.

3.Trend vnímania životného prostredia sa pomaly dostáva do všetkých sfér technického zamerania. Ako môže nový ekologický koncept ovplyvniť budúcnosť logistických parkov?
Ovplyvniť to môže mnohými smermi, keďže bude samostatne fungujúci. Cieľom je ukázať mestám, že doba ťažkého, ekologicky zaťažujúceho priemyslu je dávno preč. Chceme priblížiť logistiku ľuďom, aby sa stala bežnou súčasťou ich pokojného života a nevyrušovala ich hlukom, dopravou a vizuálnym smogom.

4. Koncept projektu VisionPark dbá najmä na udržateľnosť, ktorá je nadčasová. Je podľa vás možné dodržiavať ideu udržateľnosti v ére konzumu, v ktorej sa ľudstvo ocitlo prakticky od priemyselnej revolúcie? Predstavuje to pre vás výzvu vymaniť sa z tohto začarovaného kruhu alebo práve naopak, považujete projekt VisionPark za rutinný projekt, ktorý ide automaticky s dobou?
Udržateľnosť ako nový rozmer architektonického a urbanistického vnímania má svoje miesto v tomto storočí. Materiály na výstavbu sa hľadajú v prírode a sú rozložiteľné, používajú sa aj recykláty s dlhšou životnosťou. Technológie budú ľahšie opraviteľné na mieste. Smeruje k tomu aj legislatíva Európskej únie a aj potreby klientov. Šetrime si našu planétu a zanechajme ju v dobrom stave aj pre nasledujúce generácie. Práve na VisionParku chceme ukázať ako sa šetrí príroda v procese životnosti tejto nehnuteľnosti.

5. Myslíte si, že praktizovanie udržateľnosti s prihliadnutím na životné prostredie môže inšpirovať v oblasti ekológie priamo zákazníkov či partnerov VisionParku? Nespočíva vízia celého projektu práve vo vytváraní „zelenej spoločnosti“? Koniec koncov, takýmto prístupom získate veľa nielen vy, vaši zákazníci, ale hlavne životné prostredie. Nepremýšľali ste niekedy nad konceptom VisionParku práve takýmto spôsobom?
Pozrite sa, už dnes naši klienti zo západnej Európy majú v podmienkach nájmu energiu získanú zo zelených zdrojov. Vážia si túto možnosť a prenajmú si priestor len tam, kde je ich podmienka splnená. Otázkou času je, kedy povedomie našich slovenských klientov stúpne natoľko, že budú na túto vec pozerať rovnakou optikou. Výsledkom síce nie je až o toľko lacnejšia energia, ale dobrý pocit, že sa pre prírodu niečo robí. Veď všetkým sa nám páčia sci-fi filmy, robotizácia, dizajn a ešte aj funkcionalita, tak prečo to stále neposúvať až tam.

6. Prečo je udržateľnosť dôležitá pri výstavbe logistických parkov?
Preto, lebo klient sa chce cítiť dobre. Lacná stavba zostarne do 4-5 rokov, udržateľná možno za 50. My chceme, aby klient vydržal u nás čo najdlhšie. Postupne zrealizujeme takto všetky naše stavby a s určitosťou aj VisionParky.

7. Koľko percent stavieb na Slovensku je postavených udržateľnými metódami?
Tých, ktoré vydržali dlhšie ako 50 rokov, je cca 40%. Moderné budovy sa realizujú na krátku dobu a z nich je možno 5 až 10% trvale udržateľných. Ale malo by to byť aspoň 70%.

8. Ako vnímajú zákazníci ekológiu v developerských projektoch?
V západnej Európe je to dominantnejšie ako u nás. Klienti si potrpia na výnimočnosť a radšej si za túto možnosť priplatia. Odzrkadlí sa v priaznivejších prevádzkových nákladoch pri dlhšom užívaní nehnuteľnosti a v dobrom pocite, že sú v priestoroch, ktoré sú takmer energeticky nezávislé, ak nie pasívne resp. nulové.