VisionPark BA

VisionPark BA

VisionPark BA ponúka svojim klientom na mieru šité priestory s rozmermi 16 545 m2. Priestory sú rozmiestnené v troch skladových halách spoločne s príslušnou administratívou.

Areál využíva na prevádzku zelenú energiu.

  • Flexibilné priestory šité na mieru od 817 m2 do 8000 m2
  • Sprinklerový systém
  • Inteligentné LED osvetlenie
  • Vykurovanie infra alebo teplovzdušnou technológiou
  • Rozostup stĺpov 24 x 12 m
  • Úložná výška haly 10 m
  • Excelentná zákaznícka poloha

Hlavné logistické funkcie projektu počítajú s prekladaním tovarov, ako aj s čiastočnou výrobou. Park je vhodný pre logistiku, retailové jednotky, e-commerce, ľahkú výrobu a showroomy.

Areál je sprístupnený pre kamióny diaľkovej dopravy. Samozrejmosťou je aj prístup pre malé a stredne veľké nákladné vozidlá, ktoré zabezpečujú lokálnu a regionálnu obsluhu. Areál ponúka excelentnú zákaznícku polohu a je ľahko dostupný zo všetkých smerov.

Kapacita siete je bez obmedzení.
Maximálny súčasný príkon elektrickej energie areálu je 529 kW. Podpora pôjde aj cez výrobu zelenej energie. Vykurovanie je na báze plynových kotolní, prípadne budú použité aj tepelné čerpadlá.

ponuka skladových priestorov

Najprv si zvoľte halu.

VisionPark BA

hala

Hala A

počet skladov: 4

hala

Hala B

počet skladov: 4

hala

Hala C

počet skladov: 3

lokalita

Záujmové územie leží v intraviláne mesta Bratislava Rača, katastrálne územie Rača. Územie je ohraničené z južnej strany Staviteľskou ulicou a zo západnej strany Pribylinskou ulicou.

Hlavný vjazd (vstup) je z Pribylinskej ulice a vedľajší zo Staviteľskej. Okolie nehnuteľností tvoria priemyselné haly, železničná trať, záhradkárska oblasť. V celku lokalita pôsobí pokojným dojmom bez výraznejšieho hlukového zaťaženia.

VisualPark BA areál

dostupnosť

Dopravné riešenie/napojenie logistického parku je na plánovanom obchvate mesta (exit D4) a diaľnici D1. Park je súčasťou historickej, prirodzenej priemyselnej zóny mesta Bratislava.

Centrum mesta 10 min / 12 km
Letisko Bratislava 5 min / 4 km
Senec 15 min / 20 km
Trnava 36 min / 47 km
Nitra 53 min / 88 km

Využite jedinečnú možnosť pracovať v ekologickom logistickom parku s excelentnou polohou v rámci Bratislavy