VisionPark SC

VisionPark SC logo

VisionPark SC ponúka svojim klientom na mieru šité priestory s rozmermi 5 150 m2 aktuálne v jednej skladovej hale. Výhľadovo sa areál bude aj naďalej rozširovať.

Areál využíva na prevádzku prioritne zelenú energiu.

  • Flexibilné priestory šité na mieru od 1281 m2 do 1587 m2
  • Sprinklerový systém
  • Inteligentné LED osvetlenie
  • Vykurovanie infra alebo teplovzdušnou technológiou
  • Rozostup stĺpov 24 x 12 m
  • Úložná výška haly 10 m
  • Excelentná zákaznícka poloha

Hlavné logistické funkcie projektu počítajú s uskladnením tovaru, prípadne drobnou bezhlučnou výrobou. Park je vhodný pre logistiku, retailové jednotky, e-commerce, ľahkú výrobu a zákaznícky servis.

Areál je sprístupnený pre kamióny diaľkovej dopravy. Samozrejmosťou je aj prístup pre malé a stredne veľké nákladné vozidlá, ktoré zabezpečujú lokálnu a regionálnu obsluhu. Areál ponúka excelentnú zákaznícku polohu a je ľahko dostupný zo všetkých smerov.

Kapacita siete je bez obmedzení.
Maximálny súčasný príkon elektrickej energie areálu je 145 kW. Podpora pôjde aj cez výrobu zelenej energie. Vykurovanie je na báze plynových kotolní, pripadne budú použité aj tepelné čerpadlá.

ponuka skladových priestorov

Kliknutím na halu zobrazíte skladové priestory

VisionPark SC

hala

Hala A

počet skladov: 4

lokalita

Logistický areál má z komerčného, dopravného aj geografického hľadiska výhodnú polohu. Areál je situovaný v katastrálnom území Senec Juh. Parcely sú umiestnené v zastavanom území obce. Terén je rovinatý, v okolí sú jestvujúce priemyselné objekty. Záujmové územie leží v intraviláne mesta Senec, katastrálne územie Senec. Územie je ohraničené zo západnej strany areálovou komunikáciou, ktorá je napojená na Nitriansku ulicu. Vstup do areálu je cez vrátnicu.

VisionPark SC areál

dostupnosť

Dopravné napojenie logistického parku je na obchvat mesta na diaľnici D1 alebo smer Galanta, cesta I/62. Park je súčasťou historickej, prirodzenej priemyselnej zóny mesta Senec Juh. Dopravné napojenie skladovej haly je riešené na existujúcu vnútro areálovú cestu, ktorá je napojená na Nitriansku ulicu.

Bratislava 15 min / 20 km
Trnava 20 min / 25 km
Nitra 35 min / 68 km

Využite jedinečnú možnosť pracovať v ekologickom logistickom parku