Využívanie súborov cookies

Webová stránka visionpark.sk používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Aký je obsah cookies?
Na tejto webovej stránke sa môžete stretnúť s dočasnými a s trvalými súbormi cookies.

Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú stránku. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi nami a vaším počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie alebo počítač a tiež rôzne identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané.

Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. Využívajú sa napríklad na identifikáciu používaného jazyka, alebo na predvyplnenie formuláru. Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie s používateľom.

Aké sú výhody používania cookies?
Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera.

Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené.

Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen našu webovú stránku, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom.

Ako dlho uchovávame súbory?
Každý súbor cookies má nastavenú dobu resp. dĺžku funkčnosti podľa toho, na aký účel je daný súbor používaný. Z tohto dôvodu sa na dĺžku použitia alebo dobu uloženia primerane použijú doby uvedené na tejto stránke.

Aké sú možnosti nastavenia a odstránenia cookies?
Na tejto webovej stránke sa môžete stretnúť s tzv. nevyhnutnými a štatistickými súbormi cookies.

Každý používateľ je oprávnený nastaviť si používanie súborov cookies tam, kde je to možné. Súhlas na používanie cookies sa udeľuje najmä na marketingové účely.

Cookies nevyhnutne nutné k fungovaniu webovej stránky
Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať našu webovú stránku a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies sú nevyhnutné buď na technické uloženie, prístup výhradne na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom siete alebo ide o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám vedeli poskytnúť službu informačnej spoločnosti, o ktorú žiadate. Tieto cookies sú zabezpečené primeranou úrovňou bezpečnosti. Používanie nevyhnutných cookies je možné bez vášho súhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Názov cookie: wp-wpml_current_language
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Zápis identifikátora práve zobrazenej jazykovej mutácie. Do cookie sa zapisuje len hodnota skratky „SK“ alebo „EN“. Slúži to na to, aby sa návštevníkovi webu korektne zobrazoval obsah webu vo zvolenom jazyku.
Platnosť: session

Názov cookie: moove_gdpr_popup
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Identifikuje, či návštevník stránky akceptoval cookies vo vyskakovacom okne. Pri ďalšej návšteve stránky sa okno neobjaví.
Platnosť: 12 mesiacov

Štatistické cookies
Štatistické cookies nám pomáhajú komunikovať s návštevníkmi webovej stránky prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Názov cookie: _ga
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje unikátne ID používateľa pre generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
Platnosť: 2 roky

Názov cookie: _gid
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Slúži na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
Platnosť: 2 roky

Názov cookie: _gat
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Používa Google Analytics na úpravu miery požiadaviek.
Platnosť: 1 deň

Služby tretích strán
Pre skvalitnenie používateľského zážitku na tejto webovej stránke využívame služby tretích strán, prostredníctvom ktorých zbierame anonymné dáta a ktoré zbierajú cookies tretích strán. Tieto dáta môžu byť ukladané na serveroch tretích strán. Tretie strany môžu mať prístup ku cookies resp. k ďalším informáciám, ktoré sú prostredníctvom cookies zbierané, avšak vždy len v rozsahu nášho zmluvného dojednania a pod našou kontrolou. V prípade, že si neprajete, aby sme vo vašom prípade tieto služby pre zber dát využívali zodpovedajúcim spôsobom, upravte nastavenie svojho prehliadača. Medzi tretie strany, ktorých služby využívame patrí:

Google
Google Analytics
Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk