Logotyp

Logotyp VisionPark

Logo VisionPark sa vzťahuje na všetky komunikačné materiály a tlačové správy.

Musí sa používať pri všetkých marketingových udalostiach správne.

základné logo príklad použitia
Logo základné použitie
typografické logo príklad použitia
Logotyp typografické použitie
typografické logo2 príklad použitia
Logotyp typografické použitie 2
základné logo pdf. ( svetlé pozadie )
Logo svetlé
základné logo png. ( svetlé pozadie )
Logo svetlé
základné logo pdf. ( tmavé pozadie )
Logo tmavé
základné logo png. ( tmavé pozadie )
Logo tmavé
typografické logo pdf. ( svetlé pozadie )
Logo typografické svetlé
typografické logo png. ( svetlé pozadie )
Logo typografické svetlé
typografické logo pdf. ( tmavé pozadie )
Logo typografické tmavé
typografické logo png. ( tmavé pozadie )
Logo typografické tmavé
typografické logo2 pdf. ( svetlé pozadie )
Logo2 typografické svetlé
typografické logo2 png. ( svetlé pozadie )
Logo2 typografické svetlé
typografické logo2 pdf. ( tmavé pozadie )
Logo2 typografické tmavé
typografické logo2 png. ( tmavé pozadie )
Logo2 typografické tmavé
typografické logo2 pdf. ( svetlé pozadie )
Logo2 typografické svetlé
typografické logo2 png. ( svetlé pozadie )
Logo2 typografické svetlé
typografické logo2 pdf. ( tmavé pozadie )
Logo2 typografické tmavé
typografické logo2 png. ( tmavé pozadie )
Logo2 typografické tmavé